Привітання директора

          Вітаю Вас та радий спілкуванню з Вами на нашому сайті Скадовського технікуму Державного вищого навчального закладу "Херсонський державний аграрний університет"

         Технікум є підрозділом Херсонського державного аграрного університету – одного з провідних вищих навчальних закладів на півдні України, який готує фахівців для агропромислового комплексу, екології, водного господарства, будівництва та інших галузей народного господарства, здійснює фундаментальні та прикладні наукові дослідження. В технікумі навчається 379 студентів.

         Скадовський технікум був створений у 1964 році згідно Постанови Ради Міністрів СРСР, як Скадовський радгосп-технікум. Відповідно до рішення МАК та рішенням ДАК від 22.06.2004, Скадовський технікум ДВНЗ "Херсонський державний аграрний університет" віднесений до вищих навчальних закладів освіти першого рівня акредитації і має право готувати фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями - молодший спеціаліст за такими напрямками і спеціальностями:

5.0910103 – "Виробництво і переробка продукції рослинництва";

5.0910102 – "Організація і технологія ведення фермерського господарства".

         На завершальній стадії відкриття нових спеціальностей: 5.09010101 "Промислове квітництво", "5.09010303 "Зелене будівництво і садово-паркове господарство", 5.03050901 "Бухгалтерський облік", 5.03050401 "Економіка підприємства", 5.06010302 "Будівництво, обслуговування і ремонт гідромеліоративних споруд".

         За час існування навчального закладу було підготовлено близько 6,5 тисяч фахівців сільського господарства, які працюють у різних галузях народного господарства та в державних органах управління. Навчальний процес у технікумі забезпечують 32 висококваліфікованих викладачів, серед яких є кандидати сільськогосподарських наук, відмінники освіти України, викладачі-методисти, аспіранти. 32% викладацького складу мають кваліфікаційну категорію "спеціаліст вищої категорії". Наші освітяни є авторами підручників, типових навчальних програм, навчальних посібників, робочих зошитів для виконання ЛПЗ, виконаних на замовлення навчально-методичного центру.

     Сподіваюсь, що інформація, подана на нашому сайті, дозволить Вам зробити правильний вибір

 

       

         Бажаю Вам успіхів!

 

       В.о. директора Скадовського технікуму ДВНЗ ХДАУ

 

Гончарський Іван Львович