Привітання директора

          Вітаю Вас та радий спілкуванню з Вами на нашому сайті Скадовського технікуму Державного вищого навчального закладу "Херсонський державний аграрний університет"

         Технікум є підрозділом Херсонського державного аграрного університету – одного з провідних вищих навчальних закладів на півдні України, який готує фахівців для агропромислового комплексу, екології, водного господарства, будівництва та інших галузей народного господарства, здійснює фундаментальні та прикладні наукові дослідження. В технікумі навчається 379 студентів.

         Скадовський технікум був створений у 1964 році згідно Постанови Ради Міністрів СРСР, як Скадовський радгосп-технікум. Відповідно до рішення МАК та рішенням ДАК від 22.06.2004, Скадовський технікум ДВНЗ "Херсонський державний аграрний університет" віднесений до вищих навчальних закладів освіти першого рівня акредитації і має право готувати фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями - молодший спеціаліст за такими напрямками і спеціальностями:

5.0910103 – "Виробництво і переробка продукції рослинництва";

5.0910102 – "Організація і технологія ведення фермерського господарства".

         На завершальній стадії відкриття нових спеціальностей: 5.09010101 "Промислове квітництво", "5.09010303 "Зелене будівництво і садово-паркове господарство", 5.03050901 "Бухгалтерський облік", 5.03050401 "Економіка підприємства", 5.06010302 "Будівництво, обслуговування і ремонт гідромеліоративних споруд".

         За час існування навчального закладу було підготовлено близько 6,5 тисяч фахівців сільського господарства, які працюють у різних галузях народного господарства та в державних органах управління. Навчальний процес у технікумі забезпечують 32 висококваліфікованих викладачів, серед яких є кандидати сільськогосподарських наук, відмінники освіти України, викладачі-методисти, аспіранти. 32% викладацького складу мають кваліфікаційну категорію "спеціаліст вищої категорії". Наші освітяни є авторами підручників, типових навчальних програм, навчальних посібників, робочих зошитів для виконання ЛПЗ, виконаних на замовлення навчально-методичного центру.

     Сподіваюсь, що інформація, подана на нашому сайті, дозволить Вам зробити правильний вибір

 

       

         Бажаю Вам успіхів!

 

       В.о. директора Скадовського технікуму ДВНЗ ХДАУ

 

Гончарський Іван Львович

Методичне обєдєнение математиков

10 жовтняна базі нашого технікуму відбулося засідання методичного об’єднання викладачів математики ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Херсонської області.

 

         На засіданні були присутні представники дев’яти навчальних закладів. Директор Скадовського технікуму Гончарський Іван Львович і заступник директора з навчальної роботи Вовкобой Микола Олексійович привітали гостей, розповіли про технікум і перспективи його розвитку та побажали методичному об’єднанню плідної роботи.

         Подальша робота відбулася згідно плану і програми засідання. Голова обласного методичного об’єднання, викладач математики Новокаховського політехнічного коледжу Одеського національного політехнічного університету Опята Людмила Іванівна разом з представниками коледжів і технікумів області проаналізували свою роботу за 2017-2018 н. р. і обговорили та затвердили план роботи обласного методичного об’єднання викладачів математики на 2018-2019 н. р.

    Продовженням роботи засідання стало обговорення питання «Нетрадиційне заняття з математики». Про один з видів нетрадиційного заняття, комплексно-хвильовий урок, доповідала викладач математики Скадовського технікуму Дудченко Світлана Сергіївна. Вона повідомила, що викладачі циклової комісії гуманітарних та соціально-економічних дисциплін провели ряд    комплексно-хвильових уроків за спільною темою «Рис». Така форма уроку не тільки дала змогу надзвичайно ефективно інтегрувати знання з різних предметів, а й наблизила студентів до майбутньої професії.

         Члени методичного об’єднання ділилися своїм досвідом.

        Велика подяка всім учасникам засідання за плідну співпрацю!